Kundebrev

Julehilsen fra Addere Regnskap AS

Vi har vår vanlige julehilsen klar! Vi vet at mange benytter disse blant annet til julemiddagen, og kvaliteten er like god som tidligere år! Vi skal prøve å komme rundt og hilse på, men det er en hektisk periode før jul, og vi vil sette stor pris på om dere stakk innom oss og hentet julegaven!


Individuell pensjonssparing (IPS)

Det er kommet en ny IPS-ordning gjeldende fra 1.11.2017. Dette er en privat sparing, men vilkårene er såpass gunstige at den bør vurderes. Det kan settes av inntil kr. 40 000 per år og dette gir redusert skatt på inntil kr. 9 600. Det er selvfølgelig en del andre forutsetning og betingelser rundt dette. Ta gjerne kontakt med oss for en grundigere orientering om ordning.


LEI nummer

Det er kommet nye EU regler om at alle ikke-personlige enheter som handler verdipapirer må skaffe seg et LEI (Legeal Entity Identifier) nummer. Er dere usikre på om dere allerede har et LEI nummer kan dere sjekke her https://www.gleif.org/en/lei/search/. LEI nummer kan skaffes bl.a. her https://www.nordlei.org/. Fristen for å skaffe seg LEI nummer er 3. januar 2018.


Skatt på diett

Fra 2018 er det delvis skatt på diett-godtgjørelse. Enkelt fortalt blir kr. 150 av statens satser for diett grunnlag for beskatning. Reiser gjennomført i 2017, men som lønnskjøres i 2018 vil bli beskattet. Det er derfor viktig at reiseregninger leveres, utbetales og lønnskjøres i 2017! Refunderte kostnader etter regning blir ikke rammet av endringen!


Endringer i regnskapsloven

Fra 2018 blir det endringer i regnskapsplikten og plikt til å utarbeide årsberetning. Dette vil ha virkning også for årsoppgjøret for 2017, og vi vil komme nærmere tilbake til dette i løpet av årsoppgjøret!

Vi ønsker alle en riktig god jul og et spennende nytt år!