Løsninger og systemer

Fra 2019/2020 vil vi ta i bruk Tripletex og eAccounting som regnskapssystemer, og fase ut de øvrige systemene.

Mamut E5 regnskapsfører
Mamut Enterprise Regnskapsfører er et profesjonelt informasjonssystem som inneholder regnskap/økonomi, lønn, OLFI, CRM/klientoppfølging, timeregistrering og nettsted/e-handel

PaperLess

Papirløst dokumenthåndteringssystem integrert mot økonomissystemet. Oppslag mot bilag direkte gjennom systemet eller via økonomissystemet. Kundene kan få tilgang til dokumentene via internett.

Total Årsoppgjør

For utarbeidelse av årsregnskap og ligningsdokumenter

Total Periode

For utarbeidelse av perioderapporter

PowerOffice

System for oppfølging av kunder, kvalitetssystem, samt egen timeregistrering og fakturering

Sticos oppslag

Kunnskapsdatabase for regnskap, økonomi, lønn og administrasjon

Visma Business/Visma Documentcenter/Visma Lønn
Komplett økonomisystem med mulighet for distribusjon av arbeidsoppgaver mellom regnskapsfører og selskap.


Datamaskiner
Ekstern ASP-løsning