Løsninger og systemer

Mamut E5 regnskapsfører
Mamut Enterprise Regnskapsfører er et profesjonelt informasjonssystem som inneholder regnskap/økonomi, lønn, OLFI, CRM/klientoppfølging, timeregistrering og nettsted/e-handel

PaperLess
 Papirløst dokumenthåndteringssystem integrert mot økonomissystemet. Oppslag mot bilag direkte gjennom systemet eller via økonomissystemet. Kundene kan få tilgang til dokumentene via internett.

Total Årsoppgjør
For utarbeidelse av årsregnskap og ligningsdokumenter

Total Periode
For utarbeidelse av perioderapporter

 System for oppfølging av kunder, kvalitetssystem, samt egen timeregistrering og fakturering


Sticos oppslag
 Kunnskapsdatabase for regnskap, økonomi,
lønn og administrasjon

Visma Business/Visma Documentcenter/Visma Lønn
Komplett økonomisystem med mulighet for distribusjon av arbeidsoppgaver mellom regnskapsfører og selskap.

Datamaskiner
Ekstern ASP-løsning