Om oss

Addere Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap med fire kompetente medarbeidere. Selskapet har lokaler i Hamar. Kundene er hovedsakelig i nærområdet, men har oppdrag også bl.a. i Oslo-området. Kundene er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter og fra en rekke forskjellige bransjer. Selskapet er autorisert av Kredittilsynet og er medlem av Regnskap Norge. Dette innebærer blant annet at det vil bli foretatt jevnlige kontroller at selskapets virksomhet og ikke minst rutiner og systemer for kvalitetssikring, samtidig som at det er lovbestemte krav til kursing og videreutdannelse. Dette betyr at det til en hver tid er oppdatert kompetanse i selskapet.