Tjenester og produkter

Vi kan tilby et bredt spekter av løsninger. Ta kontakt for et uforpliktende møte der vi kan gjennomgå din bedrifts behov.

 • Regnskapsførsel
  Komplette løsninger inklusive lønn, fakturering, remittering, lagerstyring og prosjektregnskap. I tillegg utarbeide årsoppgjør inklusive ligningspapirer og komplette årsregnskap.

 • Økonomistyring og kontroll
  Med utgangspunkt i regnskapet og kjennskapet til den enkelte bedrift overvåke og påvirke bedriftens muligheter og trusler.

 • Personal
  Kunnskap om lover og regler i arbeidslivet benyttes til beste for bedrift, ledelse og ansatte.

 • Firmastiftelse
  Utarbeide nødvendige dokumenter for å få stiftet firma, enten det er aksjeselskap, enkelt-personforetak eller annen organisering.

 • Forretningsførsel
  Vi kan drifte selskapet inkludert det å være fakturaadresse og å håndtere kundens banktransaksjoner

 • Rådgivning
  Påtar oss større eller mindre prosjektoppdrag ut fra kundens behov.